top of page

BÜLTEN

Daha Fazlası

HAKKIMIZDA

Demir Demir Hukuk Bürosu 1987 yılında Av. Meral Kalav Demir ve Av. Hasan Fehmi Demir tarafından kurulmuştur. 

 

Kuruluş tarihinden itibaren özel hukuk - kamu hukuku ayrımını aşan bütüncül bir hukuk anlayışını özümsemiş; bu anlayıştan hareketle güven ve tutarlılık temeline dayanan başarılı faaliyetler yürütmüştür. 

 

Büromuz müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hukuki hizmet sağlamaktadır. 

Sermaye Piyasası Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu şirketlerin halka arzı, halka arz edilmiş şirketlerin birleşme ve bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve yeniden yapılandırılması; kamuyu aydınlatma, raporlama vb. sermaye piyasası mevzuatına uyumluluk süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve amaçlanan işlemlere ilişkin hukuki prosedürlerin takip edilmesi konularında faaliyet göstermektedir.

Ticaret Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri dava, tahkim, arabuluculuk süreçlerinde temsil etmenin yanı sıra, şirketlerin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar her türlü işletmesel süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; pay sahipleri arasındaki hukuki ilişkinin sözleşmesel zemininin oluşturulması ve buradan kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesinde hukuki destek sağlamaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu fikri ve sınai mülkiyete ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi ve fikri haklara ilişkin lisans sözleşmelerinin yazımı ve müzakeresi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu kuruluş tarihinden itibaren gayrimenkul hukuku alanında yoğun bir şekilde faaliyet göstermektedir. Büromuz, bu alanda oluşan uyuşmazlıkların çözümü ve uyuşmazlıklara ilişkin önleyici tedbirler alınması, imar uygulamalarının değerlendirilmesi, geliştirme projelerinde sözleşmesel zeminin oluşturulması, kat mülkiyeti kurulması ve yönetim planının hazırlanması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşu, idaresi ve halka arz süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermek gibi hususlar başta olmak üzere, geniş bir alanda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları hakkında yapılan/yapılacak işlem ve faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku kaynaklı ihtilafların çözümünde müvekkillerine danışmanlık ve dava takip hizmeti sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Demir Demir Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası veri koruma mevzuatlarını yakından takip ederek; müvekkillerinin kişisel ve özel nitelikli verilerinin korunması ve kurumların mevzuata uyum süreçlerinin sağlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz, kişisel verilerin korunması mevzuatının çizdiği sınırlar ile birlikte, özel hayatın gizliliğine ilişkin; hukuki, idari ve cezai normları gözeterek, kişi ve kurumların hak arama süreçlerinde yanlarında olmaktadır.

Spor Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, spor kulüplerinin dernekler ve şirketler hukuku bakımından organizasyonu, sportif ve ticari faaliyetlerinin yerel ve uluslararası mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; kulüpler ile spor alanında faaliyet gösteren çeşitli aktörlerin transfer süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra bu aktörler arasındaki hukuki ilişkinin tesis edilmesinde destek sağlamaktadır.

Büromuz söze konu aktörlerin gerek Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gibi ulusal gerekse FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) gibi uluslararası spor otoriteleri nezdinde temsili ve dava takibi alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

İdare Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, idare hukuku alanında sahip olduğu tecrübeyle, gerçek ve tüzel kişilerin, idare hukuku alanında ihtiyaç duyduğu her türlü idari eylem ve işlemden doğan ilişkilerin düzenlenmesinde ve ihtilafların çözümünde gereken hukuki desteği sağlamaktadır.

Medeni Hukuk

Demir Demir Hukuk Bürosu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuatın düzenleme altına aldığı; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukununun kapsamı altında kalan alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, bu alanlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü sürecinde hukuki destek sağlamaktadır.

Bilişim Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, hızla değişen ve gelişen teknolojilerin kurulmasında, yaygınlaştırılmasında, diğer firmalara ve özellikle kullanıcılara ulaştırılması süreçlerinde gereken hukuki alt yapının oluşturulmasına ve gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuata uyumun sağlanmasına ilişkin hukuki destek vermektedir. Bunlardan bazıları; kripto ve dijital varlıkların üretilmesi, blokzincir tabanlı platformların kurulması, ICO ve IEO gibi arz süreçlerinin sağlanması, yatırımcıya sunulması ve tanıtılması ile ilgili olarak Whitepaper hazırlanmasının yanı sıra, bilişim ve internet alanlarında ortaya çıkan hak ihlallerinin önlenmesidir. 

Ceza Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu kuruluş tarihinden itibaren ceza hukuku alanında edindiği deneyimle, gerçek ve tüzel kişilerin soruşturulmasından, cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazına kadar olan aşamalarda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, vergi mükellefi kişi ve kurumların olası işlemleri nedeniyle oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi, mevcut veya yeni yürürlüğe giren vergi düzenlemeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar ile vergi hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi alanlarında, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

FAALİYET ALANLARI

Borçlar Hukuku

Büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerin üçüncü kişiler ile girecekleri borç ilişkilerinin sözleşmesel zemininin hazırlanması ve mevcut sözleşme taslaklarının hukuka uygunluk bakımından revize edilmesi süreçlerinde destek sağlamakta; olası sözleşmesel ihtilaflara ilişkin önleyici tedbirler alınması, mevcut ihtilafların mahkeme, alternatif uyuşmazlık çözüm mercileri ve icra müdürlükleri nezdinde takibi de dahil kapsamlı bir alanda hizmet sunmaktadır.

Bankacılık Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, finansal hizmet ve işlemlerin yapılandırılması, kredi, teminat, ipotek ve rehin sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakeresi, proje finansmanı, faktöring, finansal kiralama gibi bankacılık ve finans alanındaki işlemlerin ilgili mevzuata uyumlu bir şekilde yürütülmesi hususunda hukuki hizmet vermektedir.

bottom of page