top of page

BÜLTEN

Daha Fazlası

HAKKIMIZDA

Demir Demir Hukuk Bürosu 1987 yılında Av. Meral Kalav Demir ve Av. Hasan Fehmi Demir tarafından kurulmuştur. 

 

Kuruluş tarihinden itibaren özel hukuk - kamu hukuku ayrımını aşan bütüncül bir hukuk anlayışını özümsemiş; bu anlayıştan hareketle güven ve tutarlılık temeline dayanan başarılı faaliyetler yürütmüştür. 

 

Büromuz müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hukuki hizmet sağlamaktadır. 

Sermaye Piyasası Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu şirketlerin halka arzı, halka arz edilmiş şirketlerin birleşme ve bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve yeniden yapılandırılması; kamuyu aydınlatma, raporlama ve sair sermaye piyasası mevzuatına uyumluluk süreçlerinin gerçekleştirilmesi, amaçlanan işlemlere ilişkin hukuki prosedürlerin takip edilmesi, yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Ticaret Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri dava, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinde temsil etmenin yanı sıra, şirketlerin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar her türlü yönetim ve uyum sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; pay sahipleri arasındaki hukuki ilişkinin sözleşmesel zemininin oluşturulması ve buradan kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesinde hukuki destek sağlamaktadır.

 

Büromuz, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırma, sermaye değişiklikleri, tasfiye işlemleri ve konkordato süreçleri dahil olmak üzere ticaret hukuku alanında hizmet sunmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Büromuz fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Danışmanlık sunduğumuz alanlar arasında, marka ve patent tescili, fikri mülkiyet haklarının devri ve lisanslaması, ticari unvan, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi unsurların korunması yer almaktadır. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi gibi konularda hukuki destek verilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu kuruluş tarihinden itibaren gayrimenkul hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul hukukunu ilglendiren uyuşmazlıkların çözümü, olası uyuşmazlıklara ilişkin önleyici tedbirler alınması, imar uygulamalarının değerlendirilmesi, kat mülkiyetinin kurulması, gayrimenkul geliştirme projelerinde sözleşmesel zeminin oluşturulması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşu, idaresi ve halka arz süreçleri dahil olmak üzere gayrimenkul hukukunu ilgilendiren bütün konularda müvekkillerine danışmanlık sağlamaktadır.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları hakkında yapılan/yapılacak işlem ve faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku kaynaklı ihtilafların çözümünde müvekkillerine danışmanlık ve dava takip hizmeti sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Demir Demir Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası veri koruma mevzuatlarını yakından takip ederek; müvekkillerinin kişisel nitelikli verilerinin korunması, kurumların mevzuata uyum süreçlerinin sağlanması, veri koruma stratejilerinin oluşturulması ve veri ihlallerine karşı korunma önlemlerinin alınması alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz, kişisel verilerin korunması mevzuatının çizdiği sınırlar ile birlikte, özel hayatın gizliliğine ilişkin; hukuki, idari ve cezai normları gözeterek, kişi ve kurumların hak arama süreçlerinde yanlarında olmaktadır.

Spor Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, spor kulüplerinin dernekler ve şirketler hukuku bakımından organizasyonu, sportif ve ticari faaliyetlerinin yerel ve uluslararası mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte; kulüpler ile spor alanında faaliyet gösteren çeşitli aktörlerin transfer süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra bu aktörler arasındaki hukuki ilişkinin tesis edilmesinde destek sağlamaktadır. ​

 

Büromuz söze konu aktörlerin gerek Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu gibi ulusal gerekse Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) gibi uluslararası spor otoriteleri nezdinde temsili ve dava takibi alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişilerin, idare hukuku alanında ihtiyaç duyduğu her türlü idari eylem ve işlemden doğan ilişkilerin düzenlenmesinde ve ihtilafların çözümünde gereken hukuki desteği sağlamaktadır.

Medeni Hukuk

Demir Demir Hukuk Bürosu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuatın düzenleme altına aldığı kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukukunun kapsamı altında kalan alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, bu alanlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü sürecinde hukuki destek sağlamaktadır.

Bilişim Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, hızla gelişen bilişim hukuku sahasında ulusal ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu hukuki destek sunmaktadır.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz, kripto ve dijital varlık üretimi, blokzincir tabanlı platformların inşası ve yönetimi, ICO ve IEO gibi yeni nesil dijital varlık arz süreçlerinin hukuki boyutlarının yönetilmesi ve varlıkların tanıtımı için Whitepaper dokümanlarının revize edilmesini kapsamaktadır. Ayrıca, bilişim ve internet hukuku alanında oluşan hak ihlallerinin önlenmesi ve uyuşmazlık çözümü konularında müvekkillere stratejik ve hukuki destek sunulmaktadır.

Ceza Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu kuruluş tarihinden itibaren ceza hukuku alanında edindiği deneyimle, gerçek ve tüzel kişilerin soruşturulmasından, cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infazına kadar olan aşamalarda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, vergi mükellefi kişi ve kurumların işlemleri nedeniyle oluşabilecek risklerin değerlendirilmesi, mevcut veya yeni yürürlüğe giren vergi düzenlemeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar ile vergi hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi alanlarında, özel hukuk ve kamu hukuku alanında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

FAALİYET ALANLARI

Borçlar Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, müvekkillerinin üçüncü kişiler ile girecekleri borç ilişkilerinin temelini teşkil eden sözleşmesel zemininin hazırlanması ve mevcut sözleşme taslaklarının hukuka uygunluk bakımından revize edilmesi süreçlerinde geniş tecrübeye sahiptir.

 

Büromuz, sözleşmesel ihtilafların önlenmesi için stratejik tedbirler alınmasında destek sağlamakta, mevcut ve müstakbel ihtilafların mahkemeler, alternatif uyuşmazlık çözüm mercileri veya icra müdürlükleri nezdinde takibi dahil kapsamlı hizmet sunmaktadır.

Bankacılık Hukuku

Demir Demir Hukuk Bürosu, bankacılık ve finans hukuku alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Finansal işlemlerin yapılandırılması, kredi, teminat, ipotek ve rehin sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakeresi konularında müvekkillere hukuki destek sağlamaktadır.

 

Büromuz, müvekkillerinin proje finansmanı, faktöring, finansal kiralama ve diğer bankacılık ve finans işlemlerini yasalara uygun ve etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek için hukuki çözümler ve risk yönetimi stratejileri geliştirmektedir.

bottom of page